infolinka:  +421 918 077734

mail: thebestof@thebestof.sk


THE BEST OF.SK, S. R. O.
Americká č.208, 034 82 Lúčky


LIPTOVSKÝ starý HRAD (Starhrad), SIELNICKÝ HRAD

Len málokto vie že meno regiónu „Liptov“ vzniklo pomaďarčením mena „Ľubota“ , pôvodného majiteľa starhradu.


HISTÓRIA


Prvá písomná zmienka o ňom je z 1262, dal ho postaviť kráľ Belo IV. na mieste zaniknutého halštatského hradiska z 1. storočia pred Kr., opevneného vysokým polkruhovým valom (nálezy bronzových predmetov). Okrem Starhradu sa vo vrcholom brale nachádza jaskyňa, ktorá bola osídlená už v eneolite.

Pôvodne bol kráľovský - mal chrániť hranice krajiny, bol župným hradom Liptova (s prívlastkom Veľký, Magnum catrum, Magnum castrum Liptovience).
Počas jeho existencie približne do roku 1471 (kedy ho po potlačení protikráľovského sprisahania dal kráľ Matej Korvín zbúrať až po základ) s ním boli späté mená ako:

.: Matúš Čák, zvolenský kráľovský župan - magister Donč,

.: moravský markogróf Prokop a opolský knieža Vladislav (prívrženci českého kráľa Václava IV),

.: liptovský župan Mikuláš Gara,

.: 1431-1434, obsadený husitskými vojskami,

.: 1454, Ján Hunyady daroval Pongrácovcom majetky a hrady: Starhrad, Likava a Liptovský Hrádok,

.: 1459, kráľ Matej Korvín daroval všetky tri liptovské hrady a Oravský hrad Petrovi Komorovskému, a vymenoval ho za liptovského a oravského župana


Vyše päťsto rokov zarastali základy hradu hustým lesným porastom, iba terénny reliéf a zvyšok jediného múru označovali miesto, kde hrad stál. V rokoch 1975 až 1987 sa uskutočnil archeologický výskum a odkryté základy budov sa zakonzervovali.

 

SÚČASNÝ STAV, POLOHA a TRASA


Zvyšky niekdajšieho hradu stoja na vrchu Sestrč (999,9 m n. m.) v Chočských vrchoch, vypínajú sa nad obcami Kalameny a Bukovina, na hranici okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok.
Bol najvyššie položeným hradom na Slovensku a zároveň jeden z najvyššie položených v strednej Európe.

Východná časť chrbta vedúceho z vrcholu na sever do sedla Poľana má výrazne bralnatý charakter a prudko spadá do Sestrčskej doliny. Západné svahy sú miernejšie a spadajú do doliny Kalamenianky.

 

Na vrch Sestrč a Starhrad je vedú nasledovné trasy z obce Kalameny.  

Alternatíva A: 

Trasa začína pri termálnom prameni (po žlto-značkovanej trase 1,5 hod) a najprv vedie po zablatenej ceste popri lese, ktorá sa následne "stráca" v lúke, ktorá končí na horizonte (na ktorého druhej strane vedie chodník zo začiatku doliny nad obcou Bukovina). Tu smerová tabula naviguje na lesnú cestu, ktorá nás po 20 minútach stúpanie privedie na čistinku. Lesná cesta ďalej mierne klesá, právu tu treba hľadať chodník v pravo hore do lesa popri rozpadávajúcom sa zrube.*

Alternatíva B:

Na toto miesto bod C na mape, sa dá dostať aj po ceste cez kalamickú dolinu, z ktorej sa odbočuje vpravo na lúku so seníkom (bod B na mape)

 * Od zrubu sa po niekoľkých serpentínách ocitneme skoro pod vrcholom na ktorý vedie stúpanie po drevenom rebríku...jedinom exponovanom mieste túry. Tu na povzbudenie menej istých osôb a detí doporučujeme istenie pomocou 10 m lana a sedacieho úväzu. Po rebríku sa ocitnete na vrcholovej plošiny z ktorej je pekný výhľad do okolia, Liptovskú Maru, dominantný Choč a iné...

 Na lahký výlet doporučujeme okruh: cesta hore Alt. B, dole Alt.A.  Na horizonte lúky (pri Alt. A) sa dá zbehnúť do doliny nad obcou Bukovina (treba však zvážiť následnú cestu odtiaľ...) 

 

Vstup do areálu hradu je voľný, zvyšky odkrytej architektúry sú vysunutou expozíciou Liptovského múzea v Ružomberku.

 

Hore