infolinka:  +421 918 077734

mail: thebestof@thebestof.sk


THE BEST OF.SK, S. R. O.
Americká č.208, 034 82 Lúčky


GEOMORFOLOGICKÉ POMERY a iné INFO

Choč ako pyšná dominanta Chočských vrchov a neodmyslitelný vrch Liptova, sa nachádza najbližšie k obciam Lúčky a Valaská Dubová.
Viac INFO nájdete dobre spracované napríklad
tu.


TRASA z obce Lúčky

Pre popis nižšie uvedených ciest na vrch Veľký Choč z obce Lúčky poslúži nasledovná google mapa.


Alternatíva 1: „po ceste a plaziacej sa svažnici“

... pohodová cesta s peknými výhľadmi, vhodná aj pre horskú cyklistiku

Trasa vedie cez kúpele lúčky, po „Hlavnej ceste“ cez Lúčanskú dolinu (dolina prejazdná autom - smer Osádka, Dolný Kubín), popri: futbalovom ihrisku (po pravej ruke - bod B) a pôvodnom vápencový lome (po ľavej ruke - bod B) a dolinke Suchá s poľov.chatkou pri ceste (po ľavej strane - bod C).

Taktiež po ľavej strane (bod D) sa začína dolinka Jastrabá. Pre skrátenie cesty odporučujeme zariadiť si odvoz alebo zaparkovať auto na tomto mieste (bod D) odbočenia z „Hlavnej cesty“ .

Štrková cesta (1,1 km dlhá) vedie popri hore, potoku ako aj studničke so zázračnou vodou (bod E, kde si doporučujeme nabrať vodu - min. 1l/osoba.
Na mieste, kde sa táto cesta sa výrazne rozšíri a rozbočuje (bod F, miesto využívané ako „medzisklad dreva), odbočíte prudko vľavo.

Od tohto miesta po bod H je to typicky mierne stúpajúca (2,4 km dlhá) svažnica zarazaná do strmých svahov. V druhej časti tejto svažnice (nad dolinou Jastrabá) sa odkrýva v celej svojej mohutnosti Malý, Stredný a Veľký Choč so skalnatým výbežkom (bradavicou).

Svažnica končí na „lúke“ s viacerými možnosťami (bod H). Cesta na „Lúky Žimerová“ vedie rovno hore! (ani vľavo na svažnicu do Turíckej doliny ani v pravo na svažnicu končiacu niekde v žlabe medzi veľkým Chočom a Bradavicou)

Strmá lúčno-lesná cesta vedie po 500 metroch popri poľovníckej chate (po ľavej ruke – bod I,... pod chatou sa dá nabrať voda zo skruže) a po dalších 550 až na vrhol „Lúk Žimerová“ kde sa nachádza novo postavené odpočívadlo. (bod J).

Odtiaľto je to už iba 200 metrov mierne dole do lesa, v ktorom začína miestami strmý chodník, ktorý sa šplhá až do sedla Vráca (najexponovanejšie úseky trasy)
Posledné miesto na doplnenie vody je asi v polovici tohto chodníka (z „Lúk Žimerová“ do sedla Vráca). Zo sedla Vráca je to už iba pol hodinka cez kosodrevinu na vrchol Choča.


Alternatíva 2: „po ceste a strmej dolinke Jastrabá“

... značený chodník, najkratšia ale najstrmšia trasa, pre malé a niekedy aj veľké deti nudné a dlho trvajúce stúpanie

Po bod F je táto trasa zhodná s alternatívou 1. Na mieste, kde sa štrková cesta sa výrazne rozšíri pokračujeme rovno do dolinky (chodník vedie po pravej strane potoka) . Po 150 metrov, je možné prvý krát vydieť Choč, tu trasa pokračuje cez potok (zabáča mierne vľavo - nie vpravo po potoku!)
Pripbližne po 1,2 km stáleho miestami strmého stúpania križuje dolinka svažnicu, a dalších 800 na vrhol „Lúk Žimerová“ kde sa nachádza novo postavené odpočívadlo (bod J). Tu sa námaha zavďačí výhľadom na Choč.
Ďalej po chodníku ako v alternatíve 1.


Alternatíva 3: „po Filipovom chodníku a plaziacej sa svažnici“

... skrátenie alternatívy 1: na začiatku cez les (neznačené), nasleduje pohodová svažnica s peknými výhľadmi

Trasa vedie cez kúpele lúčky, po „Hlavnej ceste“ cez Lúčanskú dolinu, popri futbalovom ihrisku až po bod C ústie dolinky Suchá s poľov. chatkou. Hneď za rampou sa treba pustiť do vpravo hore do lesa, kde neznačený poľovnícky chodník po 400 metroch stúpania križuje lúčku so senníkom a po 300 metrov pokračovania v tom isto smere nás dovedie na svažnicu (bod G). Ďalej ako v alternatíve 1.

 

Náročnosť, bezpečnosť a iné...:

Alternatíva 1 po odpočívadlo na vrhole „Lúk Žimerová“ (bod J) je pekný výšlap na horskom bicykli alebo príjemná prechádzka aj s malými deťmi (od bodu D po bod J len 4,5 km) , nakoľko trasa má prudšie stúpanie len posledný kilometer.


Po tento bod sa dá dostať aj terénnym autom, takže je tu relatívne bezproblémový odvoz aj v prípade úrazu.
Pokiaľ sa však v alternatíve 1 rozhodnete pokračovať z vrcholu lúk Žimerová ďalej na vrchol Choča (alebo len do sedla Vráca) doporučujeme uzatvoriť „Poistenie nákladov na zásah HZS“ napr. cez UNION, poistenie doporučujeme uzatvoriť aj pre Alternatívy 2 a 3.


V prípade ak nestíhate, môžeme Vás poistiť, stačí ak pošlete nasledovné údaje o všetkých poistených osobách:
Meno, Priezvisko, Obec, Ulica, PSČ, Email, Telefón, Dátum narodenia-Rodné číslo, Štátna príslušnosť.
 


Zväčšiť mapu

 

Hore